Narodený v roku 1973 v Sofii, Bulharsko.

1997- rekvalifikačný kurz Manikúra - vrátane  nechtovej  modelácie v Brne
1997- úspešne  zloženie  štátnej skúšky v odbore Manikúra  vo  Vizoviciach
2003- otvorenie  vlastného  salónu Nail Expert na Josefskej ulici  v Brne
2004- druhý Vicemajster  ČR  v Nail dizajne
2005- Vicemajster ČR  v  Nail dizajne
2006- Majster  ČR  v Nail dizajne
2007- Majster Sveta v Nail dizajne - Düsseldorf, Nemecko
2007- porotca na Majstrovstvách  ČR  v Nail dizajne
2008- porotca na Majstrovstvách Sveta v Düsseldorfe, Nemecko
2008- porotca na Majstrovstvách  ČR  v Nail dizajne
2009- predseda poroty na Majstrovstvách  Bulharska v Nail dizajne
2010- porotca na Majstrovstvách  ČR  v Nail dizajne
2010- porotca na Majstrovstvách Slovenska v Nail dizajne
2010- predseda poroty na Majstrovstvách  Bulharska v Nail dizajne

 

                                 

               Düsseldorf marec 2007                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  S Tinou Werle  

                                                                                              

             S Trangem Nguenem          

                                                                                                          V porote Düsseldorf 2008